Hopp rett til hovedinnholdet
Kontakt oss
Kontakt oss

2 min read

Årsregnskap: 8 ofte stilte spørsmål (FAQ)

Årsregnskap: 8 ofte stilte spørsmål (FAQ)

Fristen for å sende inn årsregnskapet er ikke før 31 juli, men det er smart å bli ferdig tidligere. De fleste begynner jobben ved årsskiftet. Her er det du trenger å vite.

Vi har samlet svar på spørsmål vi ofte får som er relatert til årsregnskap. Vi håper du finner svar på det du lurer på i denne artikkelen.

 

Hva er årsregnskap?

Et årsregnskap er en oversikt over en virksomhets økonomiske stilling etter et regnskapsår, og er virksomhetens offentlige regnskap. Et årsregnskap gir en oversikt over årets økonomiske hendelser og viser virksomhetens økonomiske situasjon, i form av en resultatrapport, balanseoppstilling og noter. Årsregnskapet danner grunnlag for skatter og avgifter og er lovpålagt for alle norske aksjeselskaper.

 

Årsregnskap frist 2021?

Årsregnskapet skal fastsettes seks måneder etter regnskapsårets utløp. I foretak som har kalenderår som regnskapsår må fastsettelsen skje innen 30. juni året etter regnskapsåret. Årsregnskapet skal godkjennes av generalforsamlingen innen denne fristen. 

Frist for å sende inn årsregnskapet til regnskapsregisteret er 31. juli.

I fjor ble fristen for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utsatt på grunn av pandemien, men det har ikke kommet noen meldinger om utsatte frister for 2020 ennå.

Frist skattemelding med vedlegg for aksjeselskap

Skattemeldingen («selvangivelsen»)  skal leveres elektronisk på Altinn innen 31. mai hvert år. Dersom du har enkle skatteforhold kan du se om Næringsrapport Skatt passer for din bedrift. 

Signering av årsregnskap?

Årsregnskapet skal signeres av hele styret og daglig leder. Innhenting av fysisk signatur på årsregnskap og årsoppgjør kan være en tidkrevende prosess for noen selskaper, og pandemien var nok det som gav mange den dytten de trengte til å komme seg over på en løsning for elektronisk signatur. Det finnes mange gode og trygge løsninger i markedet, hvor man signerer med Bankid. Eksempelvis Cantor, Visma Sign, Sticos Proff og Verified.

Vi hjelper deg gjerne med å finne en god løsning. Ta kontakt med Stian.

Årsregnskap nystiftet selskap?

Det er ikke krav om at du utarbeider et årsregnskap dersom bedriften er stiftet etter 30. juni. Da kan man, om man heller ønsker det, slå det sammen med neste år. Man er heller ikke nødt til å varsle regnskapsregisteret. Du må imidlertid sende inn skattemeldingen med vedlegg også for nystiftede selskap...

Når kommer årsregnskap på Proff?

Siden årsregnskapet er offentlig informasjon dukker det fort opp i ulike søketjenester. Etter at årsregnskapet er sendt inn i Altinn tar det normalt bare en dag før det er offentlig, og et par dager før det ligger ute på Proff.no.

Må jeg ha revisor?

De fleste små bedrifter trenger ikke revisor. De kan velge at årsregnskapet ikke skal revideres. Dette kalles for fravalg av revisjon, og gjøres av generalforsamlingen. Aksjeselskapet kan velge bort revisjon hvis driftsinntektene er lavere enn 6 millioner kroner, balansesummen er under 23 millioner kroner og antall årsverk er under 10.

Ved fravalg av revisjon i et eksisterende aksjeselskap brukes forrige årsregnskap som grunnlag for vurderingen. Viser årsregnskapet at aksjeselskapet er under grensene, kan generalforsamlingen beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, og aksjeselskapet kan si opp revisoren.

Noen bransjer har revisjonsplikt gjennom særregler. Advokater, regnskapsførere og eiendomsmeglere er eksempler på dette.

Må jeg ha regnskapsfører?

Det er ingen lov som sier at du må bruke en regnskapsfører til å føre regnskapet ditt. Det er du som er ansvarlig for at regnskapet til foretaket ditt blir ført korrekt. Har du kunnskap, tid og interesse for det, er det absolutt mulig å gjøre det selv.

Teksten over har vi stjålet fra Altinn. Hvis du tenker at du helst gjør jobben selv, så skal du få disse anbefalingene med deg på veien:

  • Hold fristene og unngå dagbøter. Et regnskapsbyrå med gode digitale verktøy fører bilag svært raskt og til dels automatisert, og holder orden på frister for deg.
  • «Gammel moro»: Det kan fort ta lengre tid for en regnskapsfører å nøste opp i «gammel moro», i form av feilposteringer enn å gjøre hele jobben.
  • Mindre attraktiv: Som potensiell ny kunde er gjør-det-selv-kunden mindre attraktiv, da regnskapene erfaringsvis er mindre ryddige.
  • Følger med: Skattemyndighetene vet hvem som benytter ekstern regnskapsfører og hvem som ikke gjør det. Og de vet at det generelt er mer feil i regnskapene til de som fører dem selv.

 

Regnskapsføring er blitt digitalisert, enkelt og billigere. Men det de fleste trenger er ikke en bilags-puncher, men en som kan gi gode råd på veien. Vil du vite mer? Book et møte med Stian på kontaktskjemaet under.