Hopp rett til hovedinnholdet
Kontakt oss
Kontakt oss

GRFS - Kvalitetssikring for din bedrift

GRFS - Kvalitetssikring for din bedrift

Hva betyr GRFS og hvilken betydning har det for deg og din virksomhet?

Er dette en forkortelse som du bør kikke nøyere på, eller faller den inn under andre forkortelser som GDPR, AFP, HRM, ERP, OLFI etc.

Forkortelsen står for God Regnskaps Førings Skikk. Dette er en standard som bransjen selv har utarbeidet for å sørge for at du som kunde blir ivaretatt på en måte som er forsvarlig og ikke minst ihht. Lovverk som regnskapsførerloven.

Det er altså et kvalitetsstempel som sikrer at selskapet du har engasjert, er et selskap med integritet som ivaretar førende retningslinjer, vedtekter og etisk regelverk i tillegg til aktuelle lover som til enhver tid er gjeldende for oppdragsgivers virksomhet.

På en slik måte skal GRFS være et betryggende for deg som kunde.

Gjeldende standard for god regnskapsføringsskikk finner du her.