Hopp rett til hovedinnholdet
Kontakt oss
Kontakt oss

1 min read

Elektronisk faktura – større risiko for å bli svindlet?

Elektronisk faktura – større risiko for å bli svindlet?

Et spørsmål mange stiller er hvorvidt man er mer utsatt for å bli svindlet når man går over til elektronisk faktura EHF eller e-post faktura. Realiteten er at det alltid vil være noen som prøver seg på nye løsninger for svindel.

Men EHF er en sikrere løsning en papirfaktura. Årsaken ligger i at dersom man har EHF mottak og noen sender faktura pr. post som de fleste svindel selskapene gjør så er det lettere å fange opp forsøket på svindel.  Dersom noen av de skulle finne på å sende det elektronisk utsetter de seg selv for større sannsynlighet for å bli dømt pga sporbarheten.

Videre er prosessen slik satt opp at regnskapsfører først konterer og kontrollerer dine inngående fakturaer FØR du godkjenner og betaler de. Hvem er mer skikket til å oppdage uregelmessigheter en din engasjerte regnskapsfører. Med flere trinn i godkjenningsprosessen er det stor sannsynlighet for at man ikke betaler urettmessige krav.

 

Hva om man får inkassokrav?

Hvis man får inkassokrav så er fremgangsmåten enkel. Send e-post og be om bekreftelse på at innsigelsen er mottatt. Inkassoselskapet er underlagt strengt tilsyn av Finanstilsynet og har ikke dømmende kraft i form av å være inkassator. Uansett hva de måtte avvise kan du kreve å få dokumentasjon på at det foreligger en bindende avtale Ihht. Avtaleloven.

Et grunnleggende spørsmål er om det overhode er inngått en bindende avtale som gir grunnlag for noe krav. Partenes totale forståelse av kommunikasjonen dem imellom er av stor betydning. Der partene er uenige om hva som er avtalt vil skriftlig dokumentasjon for denne forståelsen veie tungt.

Har du skrevet under på et kontraktsdokument, er dette et tungt bevis for at bindende avtale er inngått. Likevel er ikke et underskrevet dokument alltid avgjørende. Dersom for eksempel leverandøren har gitt kunden misvisende opplysninger på telefonen i forkant, eller har utformet avtaledokumentet på en måte som er egnet til å misforstås, er det gode argumenter for at kunden ikke er bundet av dokumentets tekst selv om han har signert. Men husk at det i utgangspunktet forventes at næringsdrivende leser og forstår avtaledokumenter.

Kjekt å ha i bakhodet nå som mange prøver å tjene noen raske kroner.